Sosiaalialan korkeasti koulutetut voivat mielestämme toimia myös itsenäisinä ammatinharjoittajina. Tarjoamme sosiaalityöntekijöille vapauden valita työtehtävänsä, yrittäjyyden kautta palkkatyötä paremmat tulot, kattavan perehdytyksen ja tuen yrittäjyyteen sekä työnohjauksen sosiaalityön asiantuntijoiden vahvalla tuella.

Voit työskennellä yrityksessämme myös palkkasuhteessa, jolloin ansaitset reilun korvauksen tehdystä työstä, työnohjauksen sekä moniammatillisen tiimin tuen. Tavoitteenamme on olla sosiaalialan paras työyhteisö ja voit halutessasi olla tärkeä osa sitä. Sitoutuneita työntekijöitä palkitsemme mahdollisuudella osallistua vuosittaiseen osakeantiin.

Kysymyksiä ja vastauksia

Vastaus tähän

Vastaus tähän

Vastaus tähän