Tarjoamme työntekijöitä kehittämistyöhön, konsultatiiviseksi tueksi tiimeihin, hoidolliseen sosiaalityöhön sekä työpariksi sijaisuuksiin tai määräaikaisiin työsuhteisiin. Osaamisalueitamme ovat muun muassa palvelutarpeen arvioinnin ja lastensuojelun, perhesosiaalityön, aikuissosiaalityön, sosiaalipäivystyksen sekä sosiaalityöntekijän työtehtävät perheneuvolan ja psykiatrian eri yksiköissä.

Sosiaalityöntekijä käy yrityksessämme läpi perehdytyksen ja hänen soveltuvuutensa sopimuksen kohteena olevaan työtehtävään varmistetaan. Tarjoamme sosiaalityöntekijöille moniammatillisen tuen. Meillä on erityisosaamista johtotehtävistä sekä laajaa tuntemusta sosiaalityöstä ja psykoterapiasta. Mittaamme työmme laatua ja asiakastyytyväisyyttä systemaattisesti.

Sosiaalityöntekijämme ovat Valviran ylläpitämässä sosiaalihuollon ammattihenkilöiden rekisterissä tai maisterivaiheen tutkinto-opiskelijoita.

Kysymyksiä ja vastauksia

Vastaus tähän

Vastaus tähän

Vastaus tähän